ĐIỂM CHUẨN VÀ DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10, 2012-2013, THPT BUÔN MA THUỘT

Ngày

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Buôn Ma Thuột năm học 2012-2013: 600

Điểm chuẩn nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2: 35đ50, theo đó, có 627 thí sinh trúng tuyển.

Ngoài ra, tuyển thêm 11 học sinh dân tộc tại chổ với điểm chuẩn là 26đ75.

Tổng cộng, có 638 thí sinh trúng tuyển.

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN:

TT SBD Họ tên Ngày sinh Điểm TS Vị thứ Ghi chú
1 500029 Nguyễn Thị Mỹ Duyên '21/01/1997 46.50 1
2 500161 Cà Thảo Băng Nhi '11/02/1997 46.00 2
3 500759 Hồ Thị Thanh Nhi '08/01/1997 46.00 2
4 500109 Nguyễn Hồ Khiêm '11/02/1997 45.50 4
5 500064 Tô Chí Hải '01/05/1997 45.25 5
6 500424 Nguyễn Lê Mai Hạnh '08/09/1997 45.00 6
7 500020 Võ Thị Bảo Châu '15/05/1997 44.75 7
8 480691 Bùi Thị Ngọc Mai '07/10/1997 44.50 8
9 480888 Ngô Thị Quỳnh Như '29/01/1997 44.50 8
10 481498 Nguyễn Minh Vương '06/02/1997 44.50 8
11 500803 Phạm Ngọc Anh Thi '22/09/1997 44.50 8
12 480591 Phạm Thị Hương Lan '18/08/1997 44.00 12
13 481493 Phạm Anh Vũ '22/06/1997 44.00 12
14 500030 Nguyễn Thị Mỹ Duyên '10/09/1997 44.00 12
15 480569 Trần Đăng Khoa '13/01/1997 43.75 15
16 500188 Trịnh Thị Thanh Tâm '04/11/1997 43.75 15
17 480038 Nguyễn Thị Hoàng Anh '12/09/1997 43.25 17
18 480155 Nguyễn Thị Thùy Dung '11/09/1997 43.25 17
19 480266 Đinh Ngọc Hà '11/07/1997 43.25 17
20 480969 Bùi Vinh Quang '25/08/1997 43.25 17
21 480999 Ngô Thị Hương Quỳnh '23/01/1997 43.25 17
22 481476 Đặng Phúc Vinh '17/02/1997 43.25 17
23 481281 Nguyễn Thị Trang '13/11/1997 43.00 23
24 481292 Trần Thị Trang '07/03/1997 43.00 23
25 480160 Võ Trần Phương Dung '05/07/1997 42.75 25
26 480621 Hoàng Thị Mỹ Linh '08/02/1997 42.75 25
27 480692 Đặng Thị Mai '10/02/1997 42.75 25
28 481120 Phạm Thụy Phương Thảo '29/03/1997 42.75 25
29 481215 Lê Trịnh Hoài Thương '04/02/1997 42.75 25
30 481454 Nguyễn Hồng Vân '15/12/1997 42.75 25
31 500013 Trần Ngọc Tuấn Anh '15/03/1997 42.75 25
32 500225 Nguyễn Ngọc Quỳnh Trâm '16/02/1997 42.75 25
33 500750 Phạm Thị Minh Ngân '05/04/1997 42.75 25
34 480448 Nguyễn Thị Xuân Hồng '22/11/1997 42.50 34
35 480475 Ngô Thị Minh Huyền '17/02/1997 42.50 34
36 500073 Cao Thị Mai Hiên '24/10/1997 42.50 34
37 500100 Trần Thị Thu Huyền '15/04/1997 42.50 34
38 500123 Nguyễn Như Ngọc Linh '27/08/1997 42.50 34
39 500168 Đỗ Lưu Phong '30/06/1997 42.50 34
40 500194 Nguyễn Minh Thành '22/10/1997 42.50 34
41 480489 Kiều Vũ Huy '11/09/1997 42.25 41
42 480494 Nguyễn Viết Huy '05/01/1997 42.25 41
43 481099 Lâm Thị Phương Thảo '25/11/1997 42.25 41
44 481129 Võ Thị Phương Thảo '20/03/1997 42.25 41
45 481390 Nguyễn Văn Tuyên '03/04/1997 42.25 41
46 481489 Đặng Tô Vũ '16/05/1997 42.25 41
47 500003 Hồ Việt Anh '13/05/1997 42.25 41
48 500443 Phạm Thị Bích Lan '21/08/1997 42.25 41
49 500812 Nguyễn Lê Mạnh Tiến '25/08/1997 42.25 41
50 500829 Bùi Lê Phương Uyên '05/01/1997 42.25 41
51 480194 Võ Quốc Dũng '10/09/1997 42.00 51
52 480311 Nguyễn Mỹ Hạnh '14/02/1997 42.00 51
53 480321 Đỗ Thị Hằng '22/04/1997 42.00 51
54 480452 Trần Thị Thu Hồng '12/12/1997 42.00 51
55 480588 Võ Hoàng Lai '20/09/1997 42.00 51
56 480808 Nguyễn Tây Nguyên '31/01/1997 42.00 51
57 481092 Bùi Thị Thu Thảo '22/07/1997 42.00 51
58 481224 Trần Hoài Thương '19/06/1997 42.00 51
59 500039 Quách Đàm '03/02/1997 42.00 51
60 500075 Nguyễn Thảo Hiền '23/09/1997 42.00 51
61 500645 Vũ Minh Chiến '01/03/1997 42.00 51
62 480017 Lê Nhật Anh '07/02/1997 41.75 62
63 480033 Nguyễn Lê Quỳnh Anh '23/12/1997 41.75 62
64 480192 Nguyễn Văn Dũng '18/06/1997 41.75 62
65 480473 Lê Thị Thanh Huyền '10/10/1997 41.75 62
66 480661 Hoàng Phi Long '15/05/1997 41.75 62
67 480734 Phạm Huyền My '01/01/1997 41.75 62
68 480843 Lê Yến Nhi '08/08/1997 41.75 62
69 480895 Trịnh Kiều Oanh '30/04/1997 41.75 62
70 481524 Đặng Thế Vỹ '03/03/1997 41.75 62
71 500167 Huỳnh Thúc Hồ Phi '08/07/1997 41.75 62
72 500545 Đỗ Phạm Ngọc Mai '15/01/1997 41.75 62
73 501003 Hồ Thị Phượng Thắm '06/04/1997 41.75 62
74 480110 Bùi Linh Chi '14/03/1997 41.50 74
75 480124 Vũ Thị Quyên Chi '08/09/1997 41.50 74
76 480660 Hồ Hoàng Phi Long '11/07/1997 41.50 74
77 480875 Nguyễn Thị Kiều Nhung '25/07/1997 41.50 74
78 481048 Nguyễn Văn Tài '31/03/1997 41.50 74
79 481093 Dương Thị Thu Thảo '08/10/1997 41.50 74
80 500321 Đào Quang Lộc '16/06/1997 41.50 74
81 500530 Nguyễn Thị Thanh Hoa '04/10/1997 41.50 74
82 500787 Trịnh Công Sơn '02/01/1997 41.50 74
83 480323 Huỳnh Thị Lệ Hằng '25/09/1997 41.25 83
84 480338 Nguyễn Trần Gia Hân '18/08/1997 41.25 83
85 480524 Bùi Thị Thu Hương '28/09/1997 41.25 83
86 480677 Đặng Thị Thảo Ly '02/01/1997 41.25 83
87 480685 Nguyễn Thị Thảo Ly '26/05/1997 41.25 83
88 480787 Nguyễn Thị Minh Ngọc '18/09/1997 41.25 83
89 480837 Trần Thị Hồng Nhiên '04/08/1997 41.25 83
90 481053 Trần Đức Tài '01/08/1997 41.25 83
91 481195 Nguyễn Thị Ngọc Thuỷ '15/10/1997 41.25 83
92 481227 Vũ Thị Thương '17/11/1997 41.25 83
93 481430 Nguyễn Thị Tú Uyên '02/12/1997 41.25 83
94 500478 Trần Ngọc Thuỷ Tiên '16/01/1997 41.25 83
95 500642 Dương Ngọc Bách '06/09/1997 41.25 83
96 500868 Lưu Quốc Cường '08/05/1997 41.25 83
97 500885 Lý Dương Đông '27/10/1997 41.25 83
98 500914 Nguyễn Quốc Hưng '15/10/1997 41.25 83
99 480182 Lê Viết Duy '06/09/1997 41.00 99
100 480304 Đặng Thị Mỹ Hạnh '03/06/1997 41.00 99
101 480455 Võ Ngọc Minh Hồng '03/11/1997 41.00 99
102 480536 Trần Thị Diễm Hường '04/01/1997 41.00 99
103 480718 Nguyễn Quang Minh '08/03/1997 41.00 99
104 480771 Lê Kim Ngân '04/01/1997 41.00 99
105 480814 Dương Thị Minh Nguyệt '16/09/1997 41.00 99
106 481024 Trần Mậu Thanh Sang '15/09/1997 41.00 99
107 481026 Huỳnh Hữu Sáng '16/01/1997 41.00 99
108 481104 Nguyễn Thị Thanh Thảo '29/04/1997 41.00 99
109 481470 Lê Thị Thuỳ Vi '30/08/1997 41.00 99
110 500185 Nguyễn Hồng Sơn '06/02/1997 41.00 99
111 500276 Nguyễn Công Cơ '07/12/1997 41.00 99
112 500323 Lưu Trang Thảo Ly '08/12/1997 41.00 99
113 500714 Phạm Kim Hùng '21/03/1997 41.00 99
114 500752 Nguyễn Thị Ngọc '04/04/1997 41.00 99
115 500846 Đinh Thị Hoàng Anh '02/01/1997 41.00 99
116 500908 Nguyễn Văn Huy '08/12/1997 41.00 99
117 501038 Ngô Anh Tú '05/10/1997 41.00 99
118 501053 Thái Quốc Vương '06/03/1997 41.00 99
119 480566 Y Khoa Niê Kđăm '27/07/1997 40.75 119
120 481469 Lê Thị Mai Vi '16/08/1997 40.75 119
121 500111 Nguyễn Huy Khương '27/02/1997 40.75 119
122 500220 Trần Minh Tín '05/06/1997 40.75 119
123 500502 Trần Thiên An '20/01/1997 40.75 119
124 500698 Nguyễn Hồ Minh Hoàng '17/10/1997 40.75 119
125 500813 Khổng Nhật Toàn '05/07/1997 40.75 119
126 500860 Nguyễn Đăng Bảo Châu '27/06/1997 40.75 119
127 480032 Nguyễn Lê Tuấn Anh '09/02/1997 40.50 127
128 480043 Phạm Gia Hoàng Anh '04/07/1997 40.50 127
129 480137 Nguyễn Văn Tú Cường '12/04/1997 40.50 127
130 480307 Mai Nguyễn Nguyệt Hạnh '01/08/1997 40.50 127
131 480570 Trần Khoa '17/12/1997 40.50 127
132 480914 Nguyễn Hoài Phong '13/11/1997 40.50 127
133 481002 Nguyễn Như Quỳnh '16/09/1997 40.50 127
134 481288 Phạm Thị Thu Trang '01/09/1997 40.50 127
135 481521 Trần Thị Hà Vy '04/07/1997 40.50 127
136 500262 Nguyễn Bá Anh '27/06/1997 40.50 127
137 500372 Nguyễn Hồng Thái '10/08/1997 40.50 127
138 500407 Hoàng Công Vinh '11/09/1997 40.50 127
139 500455 Nguyễn Thị Bích Ngọc '19/01/1997 40.50 127
140 500838 H' Wel Hđơk '07/02/1997 40.50 127
141 480470 Bùi Ngọc Huyền '12/10/1997 40.25 141
142 480474 Nguyễn Mộng Mỵ Huyền '12/03/1997 40.25 141
143 480652 Trần Thị Vân Linh '02/01/1997 40.25 141
144 480762 Mai Thị Nga '17/05/1997 40.25 141
145 481034 Nguyễn Huỳnh Sơn '12/10/1997 40.25 141
146 481039 Trần Văn Sơn '12/08/1997 40.25 141
147 481233 Nguyễn Bảo Anh Thy '31/01/1997 40.25 141
148 481272 Lê Hoàng Trang '19/12/1997 40.25 141
149 481475 Nguyễn Thị Bích Vi '20/06/1997 40.25 141
150 481536 Lê Thị Kim Yến '09/07/1997 40.25 141
151 500043 Nguyễn Thành Đạt '20/12/1997 40.25 141
152 500056 Phan Minh Giang '14/12/1997 40.25 141
153 500077 Nguyễn Minh Hiếu '05/11/1997 40.25 141
154 500103 Nguyễn Thế Hùng '21/06/1997 40.25 141
155 500133 Trần Khánh Ly '24/08/1997 40.25 141
156 500175 Lê Minh Phước '02/10/1997 40.25 141
157 500370 Dương Phương Thảo '30/09/1997 40.25 141
158 500385 Nguyễn Võ Tiến '14/07/1997 40.25 141
159 500405 Vũ Đại Việt '01/07/1997 40.25 141
160 500450 Au Thị Phương Nga '24/03/1997 40.25 141
161 500663 Phan Thị Thuỳ Dương '08/08/1997 40.25 141
162 500777 Nguyễn Dương Mỹ Phương '01/08/1997 40.25 141
163 500999 Võ Thị Thu Thảo '30/10/1997 40.25 141
164 501010 Nguyễn Thị Thu Thuỷ '27/01/1997 40.25 141
165 480022 Mai Quỳnh Anh '15/08/1997 40.00 165
166 480074 Nguyễn Chí Bảo '22/04/1997 40.00 165
167 480332 Nguyễn Đôn Thanh Hằng '09/07/1997 40.00 165
168 480520 Phạm Quốc Hưng '23/12/1997 40.00 165
169 480563 Mai Nguyễn Anh Khoa '28/09/1997 40.00 165
170 480587 Lê Thị Vân Phương '18/10/1997 40.00 165
171 481180 Nguyễn Minh Thuận '30/03/1997 40.00 165
172 481189 Dương Thị Thuỷ '20/07/1997 40.00 165
173 481328 Đàm Thị Tú Trinh '15/03/1997 40.00 165
174 481452 Nguyễn Thị Thúy Vân '05/03/1997 40.00 165
175 481453 Nguyễn Thị Thanh Vân '14/03/1997 40.00 165
176 500060 Nguyễn Quang Hà '24/09/1997 40.00 165
177 500213 Lê Thị Thương '15/02/1997 40.00 165
178 500274 Lê Đình Chính '03/07/1997 40.00 165
179 500563 Phan Nguyễn Yến Nhi '29/08/1997 40.00 165
180 500634 Nguyễn Đức Anh '11/10/1997 40.00 165
181 500697 Nguyễn Trần Việt Hoàng '22/03/1997 40.00 165
182 501023 Phan Thị Quỳnh Trang '01/05/1997 40.00 165
183 480218 Nguyễn Tuấn Đạt '05/04/1997 39.75 183
184 480263 Bùi Thị Thu Hà '01/08/1997 39.75 183
185 480439 Vũ Đức Hoàng '06/01/1997 39.75 183
186 480760 Hoàng Thị Thanh Nga '04/03/1997 39.75 183
187 480818 Trần Thị Nhàn '15/02/1997 39.75 183
188 480821 Hoàng Hiếu Nhân '26/11/1997 39.75 183
189 480962 Vũ Thị Minh Phương '27/04/1997 39.75 183
190 481420 Nguyễn Thái Thảo Uyên '16/08/1997 39.75 183
191 500086 Nguyễn Thanh Huy Hoàng '23/11/1997 39.75 183
192 500137 Trần Đức Mạnh '27/08/1997 39.75 183
193 500191 Nguyễn Đức Thanh '29/09/1997 39.75 183
194 500314 Trương Nhật Linh '21/12/1996 39.75 183
195 500484 Nguyễn Như Trầm '13/10/1997 39.75 183
196 500564 Trần Nhật Yến Nhi '15/07/1997 39.75 183
197 500643 Nguyễn Công Chánh '17/03/1997 39.75 183
198 480057 Nguyễn Cao Thành An '17/10/1997 39.50 198
199 480358 Phan Thị Thu Hiền '05/10/1997 39.50 198
200 480379 Phan Thanh Hiếu '28/11/1997 39.50 198
201 480785 Lê Thị Thanh Ngọc '02/09/1996 39.50 198
202 480833 Bùi Hoàng Tú Nhi '12/07/1997 39.50 198
203 480878 Phạm Hồng Nhung '28/01/1997 39.50 198
204 481029 Lê Tiên Sinh '04/01/1997 39.50 198
205 481154 Đỗ Quang Thiện '22/10/1995 39.50 198
206 481463 Hồ Đức Việt '27/04/1997 39.50 198
207 481523 Võ Thị Tường Vy '03/10/1997 39.50 198
208 481542 Trịnh Thị Hoàng Yến '25/12/1997 39.50 198
209 500036 Nguyễn Việt Dũng '12/02/1997 39.50 198
210 500076 Nguyễn Đình Hiếu '16/07/1997 39.50 198
211 500238 Lê Anh Tuấn '21/03/1997 39.50 198
212 500266 Nguyễn Thị Hoài An '23/07/1997 39.50 198
213 500296 Lê Bùi Việt Hoàng '12/03/1997 39.50 198
214 500325 Nguyễn Thị Ngọc Mai '17/12/1997 39.50 198
215 500339 Đỗ Chí Nguyên '13/02/1997 39.50 198
216 500434 Nguyễn Thị Ngọc Huệ '20/01/1997 39.50 198
217 500660 Đặng Thị Thuỳ Dương '15/09/1997 39.50 198
218 500674 Võ Thị Hà Giang '24/05/1997 39.50 198
219 500715 Hoàng Thanh Hương '26/02/1997 39.50 198
220 500754 Đinh Văn Nguyên '06/02/1997 39.50 198
221 500797 Ngô Thị Thu Thảo '15/02/1997 39.50 198
222 500858 Nguyễn Văn Cảm '03/10/1997 39.50 198
223 500919 Lê Ngô Minh Khánh '08/03/1997 39.50 198
224 480002 Ban Vũ Kỳ Anh '24/01/1997 39.25 224
225 480185 Nguyễn Nhật Duy '07/08/1997 39.25 224
226 480252 Nguyễn Thu Giang '14/08/1997 39.25 224
227 480254 Nguyễn Văn Giang '01/10/1997 39.25 224
228 480310 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh '09/06/1997 39.25 224
229 480344 Trần Thị Mỹ Hậu '26/08/1997 39.25 224
230 480542 Nguyễn Nhựt Đăng Kha '25/03/1997 39.25 224
231 480626 Lương Thị Linh '11/10/1997 39.25 224
232 480772 Lê Ngọc Thanh Ngân '01/09/1997 39.25 224
233 480813 Võ Trung Nguyên '13/08/1997 39.25 224
234 480871 Đỗ Hồng Nhung '23/11/1997 39.25 224
235 481056 Nguyễn Nguyên Linh Tâm '26/11/1997 39.25 224
236 481082 Lê Đức Thành '20/02/1997 39.25 224
237 481234 Đinh Trịnh Thuỷ Tiên '16/02/1997 39.25 224
238 481451 Nguyễn Việt Vân '01/06/1997 39.25 224
239 500124 Nguyễn Như Diệu Linh '27/08/1997 39.25 224
240 500214 Mạc Thị Huệ Thương '14/04/1997 39.25 224
241 500264 Trần Đức Anh '28/07/1997 39.25 224
242 500453 Nguyễn Trần Quỳnh Ngân '13/07/1997 39.25 224
243 500462 Nguyễn Hoàng Phước '15/03/1997 39.25 224
244 500517 Mai Thị Thuỳ Dung '29/08/1997 39.25 224
245 500587 Huỳnh Nguyễn Thảo Trang '25/08/1997 39.25 224
246 500890 Nguyễn Thị Minh Hạ '04/07/1997 39.25 224
247 500900 Võ Minh Phước Hoà '02/02/1997 39.25 224
248 500985 Trần Đức Rin '24/11/1997 39.25 224
249 501047 Lê Thảo Vi '11/02/1997 39.25 224
250 480271 Nguyễn Thị Ngọc Hà '09/02/1997 39.00 250
251 480531 Trương Thị Quỳnh Hương '06/10/1997 39.00 250
252 480919 Lê Xuân Hoàng Phúc '07/01/1997 39.00 250
253 481033 Cao Thanh Sơn '09/10/1997 39.00 250
254 481037 Phạm Võ Hồng Sơn '09/10/1997 39.00 250
255 481232 Thân Trọng Thức '16/06/1997 39.00 250
256 481404 Nguyễn Hoàng Anh Tú '11/07/1997 39.00 250
257 481414 Hàng Ngọc Như Uyên '25/07/1997 39.00 250
258 481433 Nguyễn Ngọc Diễm Uyên '13/03/1997 39.00 250
259 481462 Đặng Nhất Lan Vy '04/05/1997 39.00 250
260 481515 Ngô Thị Bích Vy '17/02/1997 39.00 250
261 500041 Dương Minh Đạt '28/10/1997 39.00 250
262 500135 Phan Thị Trầm Mai '14/02/1997 39.00 250
263 500136 Nguyễn Đức Mạnh '17/02/1997 39.00 250
264 500227 Nông Thị Hải Trân '09/01/1997 39.00 250
265 500288 Dương Mạnh Hải '07/03/1997 39.00 250
266 500301 Mai Võ Đức Huy '16/03/1997 39.00 250
267 500447 Nguyễn Công Minh '20/07/1997 39.00 250
268 500466 Trần Thanh Thanh '14/11/1997 39.00 250
269 500667 Nguyễn Xuân Đạt '29/09/1997 39.00 250
270 500700 Phan Anh Hoàng '14/09/1997 39.00 250
271 500727 Trần Ngọc Linh '03/02/1997 39.00 250
272 500733 Nguyễn Hữu Lộc '07/02/1997 39.00 250
273 500767 Vũ Hoàng Oanh '26/12/1997 39.00 250
274 500921 Nguyễn Thị Thiên Kiều '04/01/1997 39.00 250
275 501024 Trần Thị Mĩ Trang '08/08/1997 39.00 250
276 480027 Ngô Thị Lan Anh '04/03/1997 38.75 276
277 480136 Mai Xuân Cường '19/02/1997 38.75 276
278 480143 Hoàng Ngọc Diễm '21/10/1997 38.75 276
279 480144 Trương Ngọc Diệp '26/11/1997 38.75 276
280 480158 Quách Thị Mỹ Dung '02/01/1997 38.75 276
281 480195 Vương Đức Trung Dũng '23/10/1997 38.75 276
282 480277 Phùng Thị Hà '22/06/1997 38.75 276
283 480429 Nguyễn Minh Hoàng '09/05/1997 38.75 276
284 480593 Trần Thị Thanh Lan '21/01/1997 38.75 276
285 480639 Nguyễn Thị Thuỳ Linh '17/12/1997 38.75 276
286 480754 Phan Ly Na '30/07/1997 38.75 276
287 480784 Lê Hoàng Bích Ngọc '07/04/1997 38.75 276
288 481063 Nguyễn Thanh Kim Tân '22/11/1997 38.75 276
289 481161 Lưu Quốc Thịnh '10/03/1997 38.75 276
290 481173 Trần Nguyễn Nhất Thống '20/10/1997 38.75 276
291 481266 Hoàng Thị Huyền Trang '07/05/1997 38.75 276
292 481296 Võ Lưu Kim Trang '22/07/1997 38.75 276
293 481311 Lê Thị Bích Trâm '17/10/1997 38.75 276
294 481484 Trần Thị Thảo Vi '19/07/1997 38.75 276
295 481505 H Vy Eban '20/11/1997 38.75 276
296 500218 Đặng Quang Tiến '13/10/1997 38.75 276
297 500236 Bùi Thị Thanh Trúc '09/03/1997 38.75 276
298 500310 Nguyễn Phú Lâm '11/04/1997 38.75 276
299 500376 Lê Đức Thọ '16/11/1997 38.75 276
300 500408 Nguyễn Ngọc Hoàng Vũ '02/05/1997 38.75 276
301 500441 Đặng Duy Khánh '22/09/1997 38.75 276
302 500710 Đỗ Tiến Hùng '16/01/1997 38.75 276
303 500894 Trần Minh Hiếu '22/02/1997 38.75 276
304 480168 Đào Thị Mỹ Duyên '26/04/1997 38.50 304
305 480186 Bùi Quang Dũng '25/08/1997 38.50 304
306 480261 Ngô Thị Kim Giao '05/05/1997 38.50 304
307 480359 Phạm Thị Thu Hiền '29/09/1997 38.50 304
308 480377 Phạm Minh Hiếu '02/02/1997 38.50 304
309 481096 Đoàn Phan Phương Thảo '02/06/1997 38.50 304
310 481449 Lê Thị Vân '09/01/1997 38.50 304
311 500141 Phạm Hoàng Minh '31/05/1997 38.50 304
312 500352 Dương Ngân Phụng '30/04/1997 38.50 304
313 500508 Nguyễn Thị Minh Chanh '06/01/1997 38.50 304
314 500518 Viên Chinh Phượng Duyên '22/10/1997 38.50 304
315 500540 Nguyễn Thị Vân Kiều '14/11/1997 38.50 304
316 500573 Đinh Thị Mai Phương '15/02/1997 38.50 304
317 500665 Bùi Huyền Đan '04/08/1997 38.50 304
318 500742 Bùi Ngọc Nam '30/05/1997 38.50 304
319 500976 Nguyễn Ngọc Hoàng Phượng '27/04/1997 38.50 304
320 480150 Phan Thị Ngọc Diệu '21/01/1997 38.25 320
321 480255 Nguyễn Thị Hương Giang '10/04/1997 38.25 320
322 480391 Nguyễn Hoàng Hiệp '21/09/1997 38.25 320
323 480432 Nguyễn Tài Hoàng '01/01/1997 38.25 320
324 480628 Nguyễn Thị Hoài Linh '15/11/1997 38.25 320
325 480694 Nguyễn Thị Mai '19/06/1997 38.25 320
326 480798 Trần Lê Cẩm Ngọc '01/02/1997 38.25 320
327 481097 Lý Phương Thảo '15/01/1997 38.25 320
328 481122 Phạm Thị Phương Thảo '26/02/1997 38.25 320
329 481135 Đoàn Thị Mỹ Thắm '09/01/1997 38.25 320
330 481428 Nguyễn Thuỵ Mỹ Uyên '16/07/1997 38.25 320
331 481485 Vương Thị Vi '01/05/1996 38.25 320
332 481540 Phạm Thị Hải Yến '20/03/1997 38.25 320
333 500215 Trần Thị Diệu Thương '08/08/1997 38.25 320
334 500368 Nguyễn Minh Thành '28/01/1997 38.25 320
335 500404 Phạm Bùi Phương Uyên '09/05/1997 38.25 320
336 500510 Nguyễn Thị Linh Chi '16/10/1997 38.25 320
337 500676 Trần Thị Thu Hà '07/05/1997 38.25 320
338 500792 Nguyễn Thị Thanh Tâm '12/03/1997 38.25 320
339 500821 Tạ Thị Bảo Trâm '03/01/1997 38.25 320
340 500922 Phạm Dương Tuấn Kiệt '16/07/1997 38.25 320
341 480113 Lê Thị Huệ Chi '12/01/1997 38.00 341
342 480114 Lê Diệp Ngân Chi '08/03/1997 38.00 341
343 480370 Nguyễn Đức Hiếu '01/01/1997 38.00 341
344 480553 Cao Nguyên Khánh '12/11/1997 38.00 341
345 480582 Võ Bá Kiệt '24/07/1997 38.00 341
346 480739 Võ Thị Hà My '10/10/1997 38.00 341
347 480794 Phạm Thị Bảo Ngọc '07/02/1997 38.00 341
348 480825 Vân Đồng Nhân '16/07/1997 38.00 341
349 480850 Nguyễn Y Nhi '12/08/1997 38.00 341
350 480862 Trịnh Thị Xuân Nhi '20/04/1997 38.00 341
351 480863 Trương Thị Ai Nhi '12/06/1997 38.00 341
352 480903 Nguyễn Tấn Phát '10/09/1997 38.00 341
353 480959 Phạm Thị Thanh Phương '14/08/1997 38.00 341
354 480989 Nguyễn Thị Quyên '10/04/1997 38.00 341
355 481181 Nguyễn Thị Hoài Thu '09/01/1997 38.00 341
356 481372 Huỳnh Anh Tuấn '22/02/1997 38.00 341
357 481397 Nguyễn Thị Anh Tuyết '26/10/1997 38.00 341
358 481431 Nguyễn Đỗ Hồng Uyên '08/11/1997 38.00 341
359 481512 Nguyễn Thị Hạ Vy '06/09/1997 38.00 341
360 500183 Dương Như Quỳnh '30/11/1997 38.00 341
361 500221 Trần Quốc Toàn '24/01/1997 38.00 341
362 500449 Võ Thị Trường My '20/01/1997 38.00 341
363 500523 Chu Thị Cẩm Hà '20/12/1997 38.00 341
364 500621 Phan Nguyễn Quỳnh Như '04/03/1997 38.00 341
365 500629 Đỗ Thị Thanh Yến '28/02/1997 38.00 341
366 500647 Nguyễn Duy Chương '01/12/1997 38.00 341
367 500716 Nguyễn Thị Hương '13/12/1997 38.00 341
368 501044 Nguyễn Thị Tú Uyên '06/07/1997 38.00 341
369 480021 Lê Thị Mỹ Anh '08/09/1997 37.75 369
370 480046 Trần Thị Lan Anh '18/09/1997 37.75 369
371 480094 Nguyễn Bửu '19/05/1997 37.75 369
372 480300 Tống Thị Mỹ Hảo '22/09/1997 37.75 369
373 480327 Lê Minh Hằng '15/09/1997 37.75 369
374 480465 Đào Công Huy '04/05/1997 37.75 369
375 480516 Trương Nguyễn Tấn Hùng '10/05/1997 37.75 369
376 480641 Phạm Thị Mỹ Linh '06/06/1997 37.75 369
377 480675 Phan Thị Lưu '06/02/1997 37.75 369
378 480736 Trương Thị Trúc My '10/02/1997 37.75 369
379 480845 Nguyễn Thị Yến Nhi '11/02/1997 37.75 369
380 480975 Trần Văn Quang '20/06/1997 37.75 369
381 481006 Ngô Thuý Quỳnh '19/03/1997 37.75 369
382 481098 Lê Thị Thanh Thảo '07/07/1997 37.75 369
383 481118 Nguyễn Thị Thu Thảo '26/09/1997 37.75 369
384 481156 Lê Hữu Thi '05/03/1997 37.75 369
385 481365 Trần Minh Trưởng '06/02/1997 37.75 369
386 481483 Vũ Quang Vinh '28/02/1997 37.75 369
387 481533 Đinh Thị Hải Yến '10/03/1997 37.75 369
388 500319 Đặng Phi Long '21/04/1997 37.75 369
389 500373 Nguyễn Thị Bảo Thiện '04/01/1997 37.75 369
390 500416 Trương Quốc Bảo '01/06/1997 37.75 369
391 500646 Phan Trung Chính '19/02/1997 37.75 369
392 500656 Võ Đình Duy '26/03/1997 37.75 369
393 500668 Trần Tiến Đạt '20/11/1997 37.75 369
394 501012 Đoàn Anh Thư '21/08/1997 37.75 369
395 480227 Trần Quốc Đạt '17/07/1997 37.50 395
396 480390 Ngô Đức Hiệp '02/09/1997 37.50 395
397 480401 Đặng Trần Hoàn '13/09/1997 37.50 395
398 480511 Nguyễn Như Hùng '25/08/1997 37.50 395
399 480604 Tăng Văn Lâm '07/02/1997 37.50 395
400 480683 Lê Thị Khánh Ly '02/10/1997 37.50 395
401 480753 Nguyễn Hoàng Vy Na '14/10/1997 37.50 395
402 480786 Nguyễn Thị Ngọc '10/10/1997 37.50 395
403 480872 Đặng Thị Hồng Nhung '07/11/1997 37.50 395
404 480908 Đỗ Thanh Phong '19/07/1997 37.50 395
405 481174 Niê Phương Thơm '25/07/1997 37.50 395
406 500127 Nguyễn Phi Long '14/08/1997 37.50 395
407 500197 Trần Quốc Thảo '20/04/1997 37.50 395
408 500557 Hoàng Trần Bảo Ngọc '19/10/1997 37.50 395
409 500747 Vũ Quang Nam '21/06/1997 37.50 395
410 500861 Nguyễn Nữ Quỳnh Châu '20/08/1997 37.50 395
411 500897 Đinh Ngọc Hoàng '10/04/1997 37.50 395
412 501008 Nguyễn Trần Anh Thi '19/09/1997 37.50 395
413 501015 Hồ Đắc Anh Thương '05/01/1997 37.50 395
414 480089 Trần Đỗ Thái Bình '26/07/1997 37.25 414
415 480220 Nguyễn Tất Đạt '01/10/1997 37.25 414
416 480395 Trần Thanh Hiệp '20/07/1997 37.25 414
417 480403 Trần Mỹ Hoa '12/12/1997 37.25 414
418 480527 Mai Thị Hương '30/03/1997 37.25 414
419 480529 Nguyễn Thị Mai Hương '28/07/1997 37.25 414
420 480778 Nguyễn Đăng Nghĩa '29/10/1997 37.25 414
421 480924 Nguyễn Phan Đình Phúc '18/08/1997 37.25 414
422 480984 Nguyễn Thiên Quốc '21/08/1997 37.25 414
423 481137 Nguyễn Thị Hồng Thắm '15/09/1997 37.25 414
424 481376 Lê Ngô Anh Tuấn '02/06/1997 37.25 414
425 481437 Phan Trần Mỹ Uyên '07/05/1997 37.25 414
426 481441 Trần Thị Thảo Uyên '31/12/1997 37.25 414
427 481450 Nguyễn Thị Thùy Vân '05/08/1997 37.25 414
428 481539 Phan Thị Hải Yến '22/11/1997 37.25 414
429 500008 Nguyễn Thị Thảo Anh '26/03/1997 37.25 414
430 500209 Đinh Thị Minh Thuý '26/06/1997 37.25 414
431 500281 Nguyễn Đinh Bùi Duy '02/09/1997 37.25 414
432 500332 Đinh Thế Nam '09/11/1997 37.25 414
433 500473 Vũ Thị Thu Thuỷ '08/07/1997 37.25 414
434 500863 Trần Thế Châu '17/01/1997 37.25 414
435 500990 Trần Ngọc Thu Sương '26/06/1997 37.25 414
436 480015 Lê Tuấn Anh '07/05/1997 37.00 436
437 480147 Hà Thị Tuyết Diệu '19/10/1997 37.00 436
438 480229 Trần Tấn Đạt '27/05/1997 37.00 436
439 480362 Văn Thị Thu Hiền '06/08/1997 37.00 436
440 480365 Bùi Minh Hiếu '26/12/1997 37.00 436
441 480366 Hồ Văn Hiếu '23/05/1997 37.00 436
442 480440 Lê Anh Hoàn '14/05/1997 37.00 436
443 480497 Nguyễn Tấn Huy '26/01/1997 37.00 436
444 480902 Lê Mạnh Phát '14/02/1997 37.00 436
445 480907 Nguyễn Thị Thuý Phi '24/12/1996 37.00 436
446 480909 Lê Văn Phong '08/11/1997 37.00 436
447 481010 Phạm Nhật Quỳnh '06/04/1997 37.00 436
448 481014 Đoàn Trung Quý '21/03/1997 37.00 436
449 481102 Lưu Thị Thanh Thảo '06/11/1997 37.00 436
450 481126 Trần Thị Phương Thảo '10/01/1997 37.00 436
451 481185 Nguyễn Thị Thanh Thuỳ '10/10/1997 37.00 436
452 481196 Nguyễn Thị Hồng Thuỷ '20/02/1997 37.00 436
453 481235 Hồ Thủy Tiên '15/09/1997 37.00 436
454 481320 Vũ Huỳnh Minh Trâm '07/07/1997 37.00 436
455 481395 Nguyễn Thị Kim Tuyến '20/01/1997 37.00 436
456 481424 Nguyễn Đoàn Thu Uyên '09/04/1997 37.00 436
457 481425 Nguyễn Thị Phương Uyên '04/12/1997 37.00 436
458 500143 Vũ Thuỳ Hà Mi '28/10/1997 37.00 436
459 500202 Nguyễn Thị Minh Thi '08/07/1997 37.00 436
460 500304 Tạ Phan Quốc Hưng '29/01/1997 37.00 436
461 500584 Trần Thị Kim Thi '21/06/1997 37.00 436
462 500744 Phạm Xuân Nam '06/01/1997 37.00 436
463 500757 Vũ Trường Cao Nguyên '30/03/1997 37.00 436
464 500817 Nguyễn Thị Thu Trang '12/12/1997 37.00 436
465 500942 Đặng Thị Phương Nga '10/03/1997 37.00 436
466 500952 Trương Thị Thảo Ngọc '06/07/1997 37.00 436
467 501002 Nguyễn Hân Quốc Thái '10/10/1997 37.00 436
468 501018 Trần Đình Tiến '15/09/1997 37.00 436
469 480375 Phạm Trung Hiếu '02/01/1997 36.75 469
470 480413 Đặng Việt Hoàng '20/10/1997 36.75 469
471 480482 Phạm Thanh Huyền '24/10/1997 36.75 469
472 480483 Phan Thị Mỹ Huyền '20/11/1997 36.75 469
473 480547 Nguyễn Quang Khanh '22/01/1997 36.75 469
474 480650 Trần Thị Mỹ Linh '21/07/1997 36.75 469
475 480860 Trần Thị Yến Nhi '28/08/1997 36.75 469
476 480922 Nguyễn Duy Phúc '28/03/1997 36.75 469
477 480982 Nguyễn Thị Quế '15/02/1997 36.75 469
478 481061 Lê Nhật Tân '18/10/1997 36.75 469
479 481088 Nguyễn Tiến Thành '16/12/1997 36.75 469
480 481109 Nguyễn Trần Phương Thảo '15/04/1997 36.75 469
481 481289 Phạm Thị Quỳnh Trang '26/12/1997 36.75 469
482 481461 Bùi Nguyễn Tường Vi '26/12/1997 36.75 469
483 481529 Phạm Thị Lệ Xuân '04/08/1997 36.75 469
484 500223 Phan Thị Quỳnh Trang '20/03/1997 36.75 469
485 500254 Nguyễn Nhật Vy '17/11/1997 36.75 469
486 500297 Trần Đức Hoàng '26/06/1997 36.75 469
487 500312 Lưu Thị Thuỳ Linh '14/08/1997 36.75 469
488 500679 Nguyễn Hoàng Hải '06/08/1997 36.75 469
489 500780 Bùi Trọng Vinh Quang '05/06/1997 36.75 469
490 500782 Nguyễn Thiện Quân '15/05/1997 36.75 469
491 500788 Thiệu Anh Sơn '28/12/1997 36.75 469
492 480128 Vũ Thị Chúc '20/09/1997 36.50 492
493 480400 Ngô Thị Mai Hoa '19/12/1997 36.50 492
494 480492 Nguyễn Thanh Huy '29/06/1997 36.50 492
495 480493 Nguyễn Quang Huy '24/01/1997 36.50 492
496 480725 Hoàng Thị Kiều My '01/01/1997 36.50 492
497 480730 Nguyễn Thị Uyển My '06/08/1997 36.50 492
498 480822 Lương Hữu Nhân '30/11/1997 36.50 492
499 481060 Hoàng Ngọc Tân '06/06/1997 36.50 492
500 481108 Nguyễn Thị Ngọc Thảo '19/12/1997 36.50 492
501 481244 Đõ Thị Kim Tiến '30/07/1997 36.50 492
502 481308 Trần Thanh Trà '04/12/1997 36.50 492
503 481377 Lê Đức Thanh Tuấn '28/01/1997 36.50 492
504 481381 Nguyễn Anh Tuấn '19/03/1997 36.50 492
505 481402 Đinh Tú Tú '26/02/1997 36.50 492
506 481422 Nguyễn Thị Trâm Uyên '25/07/1997 36.50 492
507 481464 Huỳnh Cao Quốc Việt '13/01/1997 36.50 492
508 481520 Phạm Thảo Vy '09/03/1997 36.50 492
509 500048 Tôn Thất Bảo Đạt '21/05/1997 36.50 492
510 500355 Trương Minh Quang '13/03/1997 36.50 492
511 500576 Nguyễn Thị Thu Phương '19/01/1997 36.50 492
512 500659 Trương Lê Tiến Dũng '16/12/1997 36.50 492
513 500661 Lê Đoàn Bá Dương '25/01/1997 36.50 492
514 500789 Trương Bảo Sỹ '09/09/1997 36.50 492
515 500844 Dương Kỳ Anh '25/06/1997 36.50 492
516 500847 Lê Thị Minh Anh '28/04/1997 36.50 492
517 500871 Dương Tường Duy '16/11/1997 36.50 492
518 480069 Hà Thái Bảo '28/08/1997 36.25 518
519 480115 Nguyễn Thị Kim Chi '17/10/1997 36.25 518
520 480140 Phùng Bá Cường '06/02/1997 36.25 518
521 480152 Đoàn Vũ Quỳnh Dung '02/02/1997 36.25 518
522 480163 Bùi Thị Mỹ Duyên '17/10/1997 36.25 518
523 480177 Trần Thị Mỹ Duyên '12/06/1997 36.25 518
524 480258 Quách Ngọc Châu Giang '23/08/1997 36.25 518
525 480369 Nguyễn Trọng Hiếu '08/11/1997 36.25 518
526 480537 Nguyễn Phúc Nguyên Hựu '16/11/1997 36.25 518
527 480558 Nguyễn Lê Minh Khánh '12/03/1997 36.25 518
528 480688 Trần Thị Trúc Ly '28/03/1997 36.25 518
529 480690 Lê Trần Minh Lý '17/01/1997 36.25 518
530 480947 Nguyễn Lê Uyên Phương '04/03/1997 36.25 518
531 480980 Phan Phụng Lê Quân '02/09/1997 36.25 518
532 481114 Nguyễn Thị Thu Thảo '20/08/1997 36.25 518
533 481194 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ '17/01/1997 36.25 518
534 481251 Nguyễn Văn Tình '01/04/1997 36.25 518
535 481277 Nghiêm Mỹ Trang '27/03/1997 36.25 518
536 481294 Trần Thuỳ Trang '15/12/1997 36.25 518
537 481522 Trần Khánh Vy '24/09/1997 36.25 518
538 500233 Nguyễn Quang Quốc Trung '16/09/1997 36.25 518
539 500361 Ngô Vương Quý '19/08/1996 36.25 518
540 500394 Đặng Ngọc Trầm '07/06/1997 36.25 518
541 500488 Trần Văn Trọng '01/01/1997 36.25 518
542 500538 Lương Thị Thanh Hương '07/10/1997 36.25 518
543 500571 Lương Thị Hồng Phúc '11/04/1997 36.25 518
544 500597 Nguyễn Thị Cẩm Tú '05/03/1997 36.25 518
545 500693 Lê Thị Phương Hoa '20/12/1997 36.25 518
546 500957 Nguyễn Hữu Ngự '04/11/1997 36.25 518
547 480095 Nguyễn Hồ Bửu '17/07/1997 36.00 547
548 480188 Lê Quang Dũng '27/02/1997 36.00 547
549 480282 Trần Thị Vũ Hà '18/03/1997 36.00 547
550 480417 Hồ Nhật Hoàng '18/12/1997 36.00 547
551 480550 Trịnh Thị Phương Khanh '20/10/1997 36.00 547
552 480729 Nguyễn Trà My '20/07/1997 36.00 547
553 480900 Đỗ Hữu Phát '19/09/1997 36.00 547
554 480994 Đinh Thị Như Quỳnh '05/09/1997 36.00 547
555 481016 Hoàng Anh Quý '24/12/1997 36.00 547
556 481136 Huỳnh Thị Thắm '28/01/1997 36.00 547
557 481142 Nguyễn Đức Thắng '22/01/1997 36.00 547
558 481205 Cao Nguyễn Minh Thư '14/10/1997 36.00 547
559 481237 Ngô Thùy Tiên '16/09/1997 36.00 547
560 481500 Dương Nữ Tường Vy '24/02/1997 36.00 547
561 500065 Trần Minh Hải '03/08/1997 36.00 547
562 500354 Lê Ngọc Quang '02/07/1997 36.00 547
563 500880 Đỗ Yên Đan '07/11/1997 36.00 547
564 500968 Nguyễn Trang Hoàng Oanh '18/03/1997 36.00 547
565 480097 Nguyễn Đức Cảnh '17/03/1997 35.75 565
566 480189 Lê Trung Dũng '28/09/1997 35.75 565
567 480340 Tô Gia Hân '12/11/1997 35.75 565
568 480592 Trần Phương Lan '20/04/1997 35.75 565
569 480599 Nguyễn Thị Bảo Lâm '30/07/1997 35.75 565
570 480668 Lê Huy Lộc '28/01/1997 35.75 565
571 480702 Trần Đức Mạnh '01/10/1997 35.75 565
572 480709 Đỗ Nhật Minh '24/06/1997 35.75 565
573 480759 Đinh Thị Quỳnh Nga '19/06/1997 35.75 565
574 480775 Nguyễn Hoài Ngân '07/12/1997 35.75 565
575 480970 Bùi Thện Quang '08/12/1997 35.75 565
576 481011 Phạm Thị Lê Quỳnh '20/09/1997 35.75 565
577 481035 Nguyễn Thái Sơn '29/04/1997 35.75 565
578 481065 Trần Nhựt Tân '04/08/1997 35.75 565
579 481094 Đoàn Ngọc Phương Thảo '28/01/1997 35.75 565
580 481106 Nguyễn Thị Phương Thảo '31/03/1997 35.75 565
581 481229 Trần Thị Minh Thư '29/12/1997 35.75 565
582 481270 Lê Thục Trang '02/08/1997 35.75 565
583 481344 Trịnh Thị Kiều Trinh '28/09/1997 35.75 565
584 481407 Nguyễn Anh Tú '29/06/1997 35.75 565
585 481439 Trần Lê Thảo Uyên '16/10/1997 35.75 565
586 500166 Phạm Thị Tố Như '27/09/1997 35.75 565
587 500556 Hoàng Mai Hồng Ngọc '25/02/1997 35.75 565
588 500593 Nguyễn Lê Cẩm Trinh '27/12/1997 35.75 565
589 500608 Trần Vương Thuỳ An '19/06/1997 35.75 565
590 500662 Lê Đại Dương '29/07/1997 35.75 565
591 500946 Nguyễn Thị Thuỳ Ngân '24/01/1997 35.75 565
592 500956 Nguyễn Như Nguyệt '17/10/1997 35.75 565
593 480023 Nguyễn Trần Hiền Anh '06/12/1997 35.50 593
594 480073 Nguyễn Huỳnh Duy Bảo '17/02/1997 35.50 593
595 480119 Phan Thị Kim Chi '27/09/1997 35.50 593
596 480131 Phùng Thế Cơ '29/08/1997 35.50 593
597 480146 Hoàng Thị Ngọc Diệu '21/10/1997 35.50 593
598 480148 Nguyễn Thị Hồng Diệu '22/05/1997 35.50 593
599 480241 Nguyễn Duy Đức '08/03/1997 35.50 593
600 480260 Vũ Thị Châu Giang '10/12/1997 35.50 593
601 480313 Nguyễn Thị Hồng Hạnh '20/04/1997 35.50 593
602 480383 Trần Chí Hiếu '18/11/1997 35.50 593
603 480419 Lê Đại Hoàng '28/01/1997 35.50 593
604 480543 Lê Dương Khang '08/12/1997 35.50 593
605 480648 Tạ Mỹ Linh '08/02/1997 35.50 593
606 480827 Hoàng Minh Nhật '28/01/1997 35.50 593
607 480854 Nguyễn Thị Yến Nhi '27/05/1997 35.50 593
608 480921 Nguyễn Đăng Phúc '05/07/1997 35.50 593
609 480929 Trần Duy Phú '05/02/1997 35.50 593
610 480998 Lê Thị Như Quỳnh '16/11/1997 35.50 593
611 481008 Nguyễn Trần Như Quỳnh '13/06/1997 35.50 593
612 481050 Ngô Minh Tài '05/01/1997 35.50 593
613 481066 Vũ Nhật Tân '08/08/1997 35.50 593
614 481283 Nguyễn Thị Hà Trang '11/05/1997 35.50 593
615 481297 Vũ Ngọc Phương Trang '09/06/1997 35.50 593
616 481352 Nguyễn Quốc Trung '24/04/1997 35.50 593
617 481468 Huỳnh Thị Thảo Vi '18/05/1997 35.50 593
618 500040 Phan Thanh Đại '20/04/1996 35.50 593
619 500243 Trần Ngọc Anh Tú '06/02/1997 35.50 593
620 500258 Đinh Việt Anh '12/10/1997 35.50 593
621 500388 Huỳnh Ngọc Minh Trang '06/04/1997 35.50 593
622 500649 Bùi Văn Cường '26/10/1997 35.50 593
623 500806 Trần Thanh Thuận '30/09/1997 35.50 593
624 500881 Huỳnh Thị Nhật Đan '19/03/1997 35.50 593
625 500982 Lê Thị Xuân Quỳnh '22/08/1997 35.50 593
626 501020 Lưu Võ Thuỳ Trang '10/07/1997 35.50 593
627 501040 Hà Hoàng Bảo Uyên '12/11/1997 35.50 593
628 481543 H Zim Niê Buôn Rít '12/11/1997 34.50 628 DT tại chổ
629 500891 Nguyễn Thị Thiện Hạnh '09/12/1997 34.00 629 DT tại chổ
630 480764 H Nga Niê '24/05/1997 33.50 630 DT tại chổ
631 480721 H Mi Niê '11/07/1997 33.00 631 DT tại chổ
632 480743 Đinh Văn Hoài Nam '30/05/1997 32.75 632 DT tại chổ
633 480823 Nguyễn Trần Thiện Nhân '05/07/1997 32.75 632 DT tại chổ
634 480956 Chềnh Móc Phương Niê '02/07/1997 32.00 634 DT tại chổ
635 480966 H Kim Phượng E Ban '27/10/1997 30.75 635 DT tại chổ
636 480857 H Nhi Niê '19/07/1997 29.50 636 DT tại chổ
637 480161 H Duốt Niê '30/05/1997 28.50 637 DT tại chổ
638 480697 H Mai Niê '13/11/1997 26.75 638 DT tại chổ

Ghi chú: để xem điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển tất cả các trường THPT tỉnh Đắk Lắk có thi tuyển, quý thầy cô giáo, quý phụ huynh và các em học sinh có thể vào mục TÀI NGUYÊN->PHẦN MỀM để tải về file dữ liệu.

Bản quyền nội dung thuộc về Trường THPT Buôn Ma Thuột
Địa chỉ: 57, Bà Triệu, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
Điện thoại: 0500 3 852 596, 0500 3 854 391
Quản trị website: Bùi Văn Tiến
Điện thoại: 0905 219 298
Email: buivantienbmt@ gmail.com
 
Website được thiết kế bởi ATES Co., Ltd - Công ty Ứng dụng Công nghệ và Dịch vụ Giáo dục ATES